stavební firma spol s r.o.
 
 
 
Obory působnosti

Obory působnosti

"JMS - stavební firma" spol. s r.o. podniká v následujících oborech:

POZEMNÍ STAVBY:

  • občanské - administrativní budovy, nákupní střediska, zdravotnická zařízení
  • bytové - bytové a rodinné domy

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY:

  • meliorační stavby, úpravy vodních toků

INŽENÝRSKÉ STAVBY:

  • kanalizace, vodovody, plynovody, kolektory, komunikace, protihlukové stěny podél komunikací, čerpací stanice pohonných hmot včetně plynových

PRŮMYSLOVÉ STAVBY:

  • výrobní a skladové areály, čistírny odpadních vod

OSTATNÍ SLUŽBY:

  • v rámci komplexních služeb pro zákazníky, společnost zajišťuje vypracování projektové dokumentace, projednání stavebního povolení a kolaudačního řízení